Главная /

Рефераты по туризму

Академическая мобильность

Академическая мобильность стала очень важным явлением современной жизни. За последние 40 лет темпы увеличения потоков студентов, пересекающих национальные границы для получения высшего образования, превысили темпы распространения самого высшего образования 24 Февраля 2012  Тип работы: научная работа  Скачать

Актуальні проблеми туризму

сторичні передумови виникнення та розвитку туризму в світі.
Основними групами чинників виникнення подорожей, а загалом і туризму в суспільстві були наступні:
- соціальні (демографічні та міграційні процеси, розвиток суспільних відносин);
- економічні (розвиток економіки);
04 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Актуальность сельскохозяйственного туризма в сфере туристических услуг

Агротуризм был частью политики государства в Италии и Франции в 80-е гг., когда из года в год стремительно сокращались объемы сельхозпроизводства и стало очевидным, что необходимо создавать новые рабочие места на селе. Считалось, что агротуризм остановит массовый отток населения в город. Время показало, что европейский сельскохозяйственный туризм в скором времени стал доходным бизнесом. Так, в Италии, где агротуризм появился в 1985 г., на сегодняшний день насчитывается более 10 тыс. хозяйств, предоставляющих подобные услуги, а оборот превысил несколько сотен миллионов долларов. 21 Июня 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Альпинизм

Датой рождения альпинизма считается 1786 год. Тогда, на самую высокую точку в Альпах – Монблан, после 20-летней подготовки поднялись два человека. Еще через 79 лет, в 1865 году, начал свое развитие спортивный альпинизм, когда на альпийскую вершину Маттерхорн по технически довольно сложному пути совершили подъем англичане. 03 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Алғашқы ұйымдастырылған экскурциялар

ХVІІ ғасырдың аяғы ХVІІІ ғасырдың бірінші жартысында Еуропаның кейбір оқу орындарында Ұлы ағартушылар идеясының әсерімен оқушылар үшін қысқаша экскурсиялар және серуендеулер тәжіребиелене бастады. Олар: Каменский поляк ұстазының әдісі бойынша оқыту және тәрбиелеу жүйесінде білім алу мақсатымен жүргізілді. 16 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Американский макрорегион

Американский макрорегион, как вытекает из приведенных выше данных, по масштабам международного туризма уступает только Европе. Некоторое снижение его доли в прибытиях туристов и доходов объясняется не тем, что он стал терять свою привлекательность, а тем, что темпы развития туристского бизнеса, в первую очередь в АТР, оказались значительно более высокими. В Америке, как и в Европе, преобладает внутрирегиональный туризм (почти 3/4 всех прибытий), а главными центрами притяжения туристов были и остаются три страны Северной Америки - США, Канада и Мексика, при сильном доминировании США, которые обладают самой развитой в мире туристской инфраструктурой. Южная Америка принимает значительно меньше туристов. 16 Мая 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Анімаційна діяльність

Анімація – це діяльність з розробки та здійсненя спеціальних програм проведення вільного часу.
Анімація – це оживлення відпочинку й організація безпосередніх вражень від особистої участі у заходах. Це явище в туризмі зародилося конкуренцією між рівними за величчю інтер`єрами і сервісом курортів.
27 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз діяльності туристичної фірми «Наталі»

Гнучка маркетингова програма забезпечила перенос центра ваги у 2003 р.на внутрішні тури та розвиток мережі представництв, що скоротило фінансові втрати до мінімуму. Це ще раз підтверджує, що правильно обрані політика і стратегія дозволяють домагатися визначених результатів незалежно від умов.
Найбільш пріоритетним туристичним напрямком для розвитку туристичного оператора „Наталі” є розвиток представницької мережі.
06 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз можливостей організації туризму в Ірландії

ВАктуальністю даної курсової роботи є дослідження можливостей організації туризму Ірландії, оскільки попит на тури до цієї країни росте. Територія Ірландії багата на історико-культурні пам’ятки та природні ресурси. Також через специфіку рельєфу не вся територія досліджена і відкрита для туристів, тому це питання є дуже важливим на сьогоднішній день. Практичне значення полягає в раціональному використанні туристичних ресурсів для подальшого перспективного розвитку території Ірландії. 01 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз можливостей організації туризму в Тайланді

Актуальність теми курсової роботи. Курсова робота зосереджена на Тайланді та її туристичній цінності.
Велику роль у процесі прилучення кожної людини та суспільства в цілому до системи загальнолюдських і етнонаціональних цінностей, колективної історичної пам’яті, соціального досвіду попередніх поколінь відіграють екскурсії.
12 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать