Розробка інформаційної системи для державної установи Луганського обласного краєзнавчого музею

Дата добавления: 04 Марта 2013 в 23:10
Автор работы: n********@bk.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать (401.61 Кб)
Работа состоит из  1 файл
Скачать документ  Открыть документ 

Записка диплом Викулин.doc

  —  902.00 Кб

 

Згідно температури зовнішнього  середовища період року холодний.

Надлишки явного тепла Qнадл., в  приміщенні:

Надлишки явного тепла у Вт/м3:

Згідно з надлишками явного тепла qЯВН приміщення є гарячим.

Абсолютна вологість повітря А:

Відносна вологість повітря  j:


Допустимі значення параметрів мікроклімату згідно з ДСН 3.3.6.042-99[3] для даного робочого приміщення:

 

Категорія

робіт

Температура

повітря, 0С

Відносна вологість

повітря, %, не більше

Швидкість руху повітря, V, м/с

середня IIа

15-24

75

≤0,3


 

Отримані під час розрахунків значення параметрів мікроклімату робочого приміщення не перевищують допустимі значення. Приміщення відповідає нормам по ДСН 3.3.6.042-99[3].

 

5.4. Основи техніки безпеки на виробництві

Х.4.5. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів.

Охорона праці  користувачів персональних комп'ютерів (ПК)

Широке промислове та побутове використання ПК актуалізувало питання охорони праці їхніх користувачів. Найбільш повним нормативним

документом  щодо забезпечення охорони праці  користувачів ПК є "Державні санітарні  норми і правила роботи з візуальними  дисплейними терміналами 

(ВДТ) електронно-обчислювальних машин".


Дотримання вимог цих  правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на працівників  шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. Виходячи з цього, роботодавець повинен забезпечити гігієнічні й ергономічні вимоги щодо організації робочих приміщень для експлуатації ВДТ, робочого середовища, робочих місць з ВДТ, режиму праці і відпочинку при роботі з ВДТ тощо, які викладені у Правилах.

Відповідно  до встановлених гігієнічно-санітарних вимог (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86) роботодавець зобов'язаний забезпечити в приміщеннях  з ВДТ оптимальні параметри виробничого  середовища.

Норми мікроклімату для приміщень з ВТД

 

Пора року

   Категорія   робіт

Температура повітря, С, не більше

Відносна вологість  повітря, %

Швидкість

руху повітря, м/с

Холодна

Легка - 1 а

22 .24

4 .6

0,1

Легка - 1 б

21 .23

4 .6

0,1

Тепла

Легка - 1 а

23 .25

4 .6

0,1

Легка - 1 б

22 .24

4 .6

0,2


Природне освітлення в приміщеннях з ВДТ має  здійснюватися через вікна, орієнтовані  переважно на північ або північний  схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче  ніж 1,5 %. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски з

поверхні екранів  ПК і клавіатури повинні бути передбачені  сонцезахисні пристрої, вікна повинні  мати жалюзі або штори.

Основні вимоги до виробничого приміщення для експлуатації ВДТ

- воно не  може бути розміщено у підвалах та цокольних поверхах;

 

- площа на  одне робоче місце в такому  приміщенні повинна становити  не менше 6,0м2, а об'єм не менше  20,0 м3;

- воно повинно  мати природне та штучне освітлення  відповідно до СНіПП-4-79;

- в ньому  мають бути шафи для зберігання  документів, магнітних дисків, полиці, стелажі, тумби тощо, з урахуванням вимог до площі приміщення;

- щоденно проводити  вологе прибирання;


- поруч з приміщенням  для роботи з ВДТ мають бути  обладнані:

- побутова кімната  для відпочинку під час роботи;

- кімната психологічного розвантаження.

5.5. Основи пожежної безпеки.

Х.5.2. Пожежа безпека на виробництві.

Запобігання пожежам і вибухам  і успішна боротьба з ними забезпечуються, перш за все, пожежно-профілактичними  заходами.

 

Пожежна профілактика - найважливіша частина протипожежного захисту і є комплексом заходів, що проводяться як в період проектування і будівництва підприємств, так і в процесі їх експлуатації.

Заходи щодо пожежної профілактики розділяються на: організаційні, технічні, режимні,  експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають  правильну експлуатацію машин і  внутрішньозаводського транспорту,  правильне утримання будівель, території, протипожежний інструктаж робітників і службовців, організацію ДПД, пожежно-технічних  комісій,  видання наказів з  питань посилення пожежної безпеки і т.д.

Технічні заходи: дотримання протипожежних  правил, норм при проектуванні будівель, при упорядкуванні електропроводки  і устаткування, опалювання, вентиляції, освітлення;  правильне розміщення устаткування.

Заходи режимного характеру: заборона куріння в не встановлених місцях,  проведення зварювальних і інших робіт, пов’язаних з вогнем, в пожежонебезпечних приміщеннях і ін.

Експлуатаційні заходи: своєчасні  профілактичні огляди, ремонти, випробування.

Відповідно до протипожежних норм всі виробництва по вибуховій,

вибухопожежній і пожежній небезпеці  підрозділяються на наступні категорії: А (вибухопожежонебезпечні), Б (вибухопожежні), В (пожежонебезпечні), Г (пожежонебезпечні, де використовуються негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному і розплавленому стані), Д (пожежонебезпечні, де обертаються негорючі матеріали в холодному стані).


Серед засобів пожежогасіння  на виробництві можна назвати: первинні засоби пожежогасіння призначені для  ліквідації вогню в первинній стадії його розвитку (ящики з піском, діжки з водою, відра, покривала, багри, ломи, сокири, вогнегасники); швидкий виклик підрозділів пожежної охорони; автоматичні установки пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові).

 

Висновки. У даному розділі бакалаврської роботи розглянуто загальні питання охорони праці і техніки безпеки на робочих мiсцях приміщення Луганського обласного краєзнавчого музею по створенню безпечних та здорових умов праці, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, проведена оцінка мікроклімату.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК


Результатом бакалаврської роботи є створення WEB-сайт для державної установи – Луганського обласного краєзнавчого музею, який працює з історичними фондами, вивчає краєзнавства рідного краю, працює в архівах України, проводить археологічні та етнографічні експедиції, спрямовані на виявлення пам'яток історії Луганської області. Також Луганський краєзнавчий музей проводить екскурсії по музею, наукові лекції про історію рідного краю, займається написанням та публікацією наукових статей, брошур і книг про історію рідного краю. Розроблений WEB-сайт дозволяє автоматизувати процеси доступу до інформаційних ресурсів компанії через Інтернет. У процесі дослідження предметної області визначено область діяльності обласного краєзнавчого музею , яка може бути автоматизована і прийнято рішення про створення WEB-сайту здатного донести необхідну інформацію до численної публіки. У ході постановки задачі визначена мета розробки, призначення і вимоги до WEB-сайту. Розроблено передбачуваний варіант функціонування, визначено мету, які можуть бути досягнуті з його допомогою, розроблено концепцію та сценарій WEB-сайту. Розглянуто питання реєстрації доменного імені та публікації WEB-сайту .. Для публікації інформаційних матеріалів і створення структури сайту використаний мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML - як найпоширеніший в середовищі Інтернет. Створена структура WEB-сайту на мові HTML надає кінцевому користувачеві ефективну навігацію по сайту завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. Застосування CSS робить редагування сайту зручним, полегшує програмний код, створює привабливий дизайн. Застосування методу підключення сторінок з часто повторюваною фрагментом коду роблять загальний розмір WEB-сайту набагато менше,

 

 

дозволяють  змінювати дизайн сайту і призначення  посилань, на всіх сторінках вносячи  зміни лише в один підключається  файл. Визначення методів тестування для кожного завдання дозволило  створити механізм випробувань, що охоплюють всі аспекти роботи WEB-сайту. Позитивні результати випробувань показали готовність WEB-сайту до впровадження в дослідну експлуатацію, за всіх завдань були отримані позитивні результати. Тестові випробування показали хорошу придатність WEB-сайту для реалізації поставлених завдань, а також до умов функціонування.

Розроблений в  ході бакалаврської роботи WEB-сайт є  «швидким варіантом» тобто містить  в собі ті нечисленні функції, які  властиві професійним сайтам. Створений WEB-сайт є витвором одного розробника - автора даної бакалаврської роботи, в той час як професійної розробкою сайтів займаються групи людей WEB-дизайнери, маркетологи, психологи, програмісти і чітко розмежовують функції кожного учасника. Тому протягом тестової експлуатації WEB-сайту необхідно проаналізувати ефективність його роботи та визначити слабкі місця для виправлення в майбутньому.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Галкин С.Е. "Бізнес у Internet". М.: Центр. 1998, -247с.
 2. Федорчук А. "Як створюються Web-сайты". СПб: Пітер. 2001, -180с.
 3. http://www.webinside.ru/tech.html.
 4. http://www.khv.ru/redirect.cfm?CFID=136786&CFTOKEN=78992983&CFApp=2&Message_ID=1245
 5. http://www.internet-marketing.ru/index.phtml?nm=art&author_id=153&article_id=155
 6. http://www.infocity.kiev.ua/.
 7. http://coolhitman.narod.ru/osnovsaitaftp.htm.
 8. http://www.webmasterpro.com.ua/articles/article29.html.
 9. Байков В. "Інтернет: пошук иінформації". СПб: 2000, -367с.
 10. Каймин В.А. "Інформатика". підручник для студентів. М.: ИНФРА-М.2001, - 423с.
 11. http://htmlbook.ru/
 12. http://ruseller.com/Страницы:← предыдущая1234567
Описание
Актуальність теми. Internet — це найшвидший засіб мовлення в історії людства, де кількість користувачів, за оцінками експертів, подвоюється кожні півроку. Користувачі мережі являють собою область підвищеного інтересу для більшості рекламодавців. Ні друкована продукція, ні тим більше радіо чи телебачення не можуть подавати інформацію в такому зручному, презентабельному та примушуючому вигляді, як це робить WEB-сайт.
WEB-сайту для державної установи або комерційної організації продиктоване сучасною необхідністю. Метою роботи є створення WEB-сайту для державної установи - Луганського обласного краєзнавчого музею здатного представляти текстову і графічну інформацію користувачеві та здійснювати доступ до інформації, яка цікавить.
Содержание
ВСТУП……………………………………………………………………………..6
1. Опис предметної області……………………………………………..…..……9
1.1. Передбачуваний варіант функціонування Web-сайту . ………..….9
1.2. Дослідження предметної області ……………………………...……14
1.3. Постановка завдання ………………………………………...………15
2. Вибір програмного забезпечення ……………………………….…….……..19
2.1. Мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML ………...…………19
2.2. Каскадні таблиці стилів CSS ... …………………………….……….24
2.3 Бібліотека функцій jQuery……………………………………………26
3. Розробка інформаційного Web-сайту ………………………...….….………27
3.1. Меню навігації ………………………………..……..……......……..27
3.2. Структура сайту ………………………………………………….…..30
3.3. Інтерфейс сайту ……………………………………………..………32
4. Впровадження розробленого проекту ………………………………………35
4.1. Тестування проекту на працездатність ……………………….……35
4.2. Впровадження сайту в мережу Інтернет ………………………..…38
4.3. Просування Web-сайту …………………………………...…………41
5. Охорона праці…………………………………………………………………45
5.1. Правові основи охорони праці……………………………………......45
5.2. Класифікація причин і методи аналізу виробничого травматизму та профзахворювань…………………………………………………………...48
5.3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії……………50
5.4. Основи техніки безпеки на виробництві…………………………......55
5.5. Основи пожежної безпеки…………………………………………….56
Висновок………………………………………………………………………….60
Література…………………………………………………………..…………….61