Главная /

Рефераты по уголовному праву

Іс-әрекеттің қылмыс екендігін жоятын мән-жайлар

Әрбір азаматтың конститутциялық борышы- қоғамдық қатынастарды қылмыстық жолмен келтірілген зияннан қорғау.Осы міндетті жүзеге асыруда жеке адамға, қоғамға,мемлекетке қарсы бағытталған іс-әрекеттерді дер кезінде тыюдың, тойтарудың маңызы ерекше.Қоғамға қауіпті іс-әрекетті тойтаруда,оның зияндылығын тыюда, сол қауіпті төндірген адамға материялдық, моральдық және басқа да зиян келтіруі мүмкін. Мұндай әрекеттер формальдық жағынан алғанда Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің жекелеген баптарында көрсетілген қылмыс құрамына жатуы мүмкін.Бірақ та бұл әрекеттер белгілі бір жағдайларда қылмыс болып табылмайды. 01 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоматизированное рабочее место бухгалтера, на примере ОАО "БМЗ"

Для автоматизации экономической деятельности применялись все типы ЭВМ и все информационные технологии.
Первоначально на больших ЭВМ II поколения автоматизировалось решение отдельных экономических задач. Когда был накоплен опыт разрозненных проектов, стали создавать типовые программы для решения отдельных задач, получивших название типовых проектных решений. Эти программы писались на алгоритмических языках (Кобол, PL и др.). Работали эти программы чаще всего в пакетном режиме.
22 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Адам кукугы

Адам дүниеге келген күннен бастап өзінің құқықтарына ие болары белгілі. Қазақстан Республикасы Конституциясында былай делінеді: «Адам құқығы мен бостандығы әркімге тумысынан бастап беріледі, абсолюттігі мен ажырамастығы мойындалады, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуын анықтайды...».[1]
Құқық – адам бойына енгізілген өзіндік құндылық, құқық – бұл адам бостандығының өлшемдері. Бостандық – бұл өз құқықтарыңды жүзеге асыру мүмкіндігі. [2]
Адам құқығы шектеулі, ол ешқашан абсолютті бостандықта бола алмайды. Тек құқық қана әлсізді күштіден қорғауға бағытталған. Құқықтық мүшесі ретінде де , әлеуметтен тыс нәрсе ретінде де адамға және нақты бір мемлекеттік құрылыс мүшесі ретінде азаматқа да қатысты бола алады. Кез келген елдің кез келген азаматы адам, ал кез келген адам нақты бір мемлекеттің азаматы бола алмайды.
09 Февраля 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Адам өлтіру

ҚР Конституциясының 1-бабына сай адам құқықтары мен бостандықтары, оның ар-намысы мен қадір-қасиеттері қоғамның және мемлекеттің жоғары құндылықтары ретінде бекітіліп, Қазақстанның өркениетті мемлекеттер қауымдастығына енуін айқындады. Жеке адамға қарсы қылмыстар мен күрестің құқықтық механизимдер тиімділігін арттыру мәселесі үнемі назар аударуды талап етеді. Жеке басты, оның құқықтары мен бостандықтарын қорғау ісіндегі мәнділік жеке басқа мейілінше қауіпті, қол сұғушылықтың жолын кесумен жазалауға арналған қылмыстық заңнаманы иеленеді. 05 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Адам өміріне қарсы қылмыстар түсінігі,түрлері

Адам өлтіру қылмысы өмірге қарсы қылмыстардың ішіндеп ең ауыр түріне жатқызылғандықтан, оны ашу өте қиындыққа әкеліп соғады.
Қылмыскерлер әр түрлі айла-амалдарды, беттерін көрсетпеу, т.с.с.қылмысты жасыру үшін артына із қалдырмауларына тырысады, сол себептен қылмыстарды ашу өте қиын. Қылмыс жасаған кезде қылмыскер қылмысты ашық, айналадағылар көзінше, жабық, тығылып немесе жасырып, қылмыстық әрекеттер жасауы мүмкін(жасайды).
12 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Адамды саудаға салу қылмысының жасалуы мен күресуінің шаралары. Адамды саудаға салудың криминалогиялық смпаттамасы

Адамды өз еркінен тыс жұмыс істеуге мәжбүрлеу ісі «құлдық» деген терминмен ең алғаш рет ежелгі Египет, Вавилон, Үндістан, Қытай, Грекия, Рим және әлемнің басқа да аймақтарында пайда болған. Адамзат тарихында адам сату, оның еңбегін қанау фактілері өте жиі кездеседі. Сондай-ақ адамның еңбегін қанаумен қатар, жезөкшелікке салу да – ежелгі замандардан бері келе жатқан үйреншікті жағдайлардың бірі. Әйтсе де бұл иманы мен ар-ұятын жоғалтпай, салт-дәстүрге қатаң бағынып келген біздің халқымыз үшін тосын жайт болғаны сөзсіз. 13 Декабря 2012  Тип работы: научная работа  Скачать

Адвокатура во 2 половине XIX в

В истории России второй половины XIX в. период 60г. занимает особое место. Кризис внутренней политики самодержавия, развитие в условиях феодальной формации капиталистических производственных отношений и рост революционного движения в стране привели к отмене крепостного права, к судебной, земской и военной реформах. Буржуазные по своей сути, эти реформы оказали огромное влияние на всю общественно – политическую жизнь России. 10 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Адвокаты, их права и обязанности

Защита нужна для того, чтобы не допустить следственных и судебных ошибок особого рода: привлечения к уголовной ответственности, предания суду и осуждения невинного либо осуждения виновного по закону, предусматривающему ответственность за более тяжкое преступление, чем в действительности им совершенное или назначения чрезмерно сурового наказания, а также в других случаях. 30 Января 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Актуальные вопросы соучастия в уголовном праве

Рaссмотрим в дaнной курсовой рaботе более подробно aктуaльные вопросы соучaстия по уголовному зaконодaтельству. 06 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией

Уровень коррупции в нашей стране остается крайне высоким. Ежегодно только по официальной статистике возбуждаются более десяти тысяч уголовных дел в этой сфере. Но это просто вершина айсберга. Дело в том, что коррупция является не побочным явлением нашего российского общества, а основой основ существования власти и управленческого механизма, потому что основной ценностью для правящей элиты в современной России являются деньги. 06 Июня 2011  Тип работы: реферат  Скачать