Главная /

Рефераты по ДКБ

Баланс коммерческого банка и принципы его построения

Перечень конкретных услуг, предлагаемых коммерческим банком и данные о размерах банковской организации. Для менеджеров банка , как и в равной степени представителей контролирующий органов важны прежде всего два основных вида финансового отчета – баланс ( отчет о финансовом состоянии) и отчетом о прибылях и убытках ( отчет о расходах, доходах и прибыли). 02 Мая 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Баланс коммерческого банка: сущность, структура и принципы построения

Для менеджеров банка , как и в равной степени представителей контролирующий органов важны прежде всего два основных вида финансового отчета – баланс ( отчет о финансовом состоянии) и отчетом о прибылях и убытках ( отчет о расходах, доходах и прибыли).
Кроме того часто используются также еще два важных отчета: отчет об источниках и использовании средств и отчет об акционерном капитале.
25 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Банк жүйесі

Банк жүйесінің маңызды элементі банк болып табылады.
Ежелгі ғасырлар тарихы кейінгі ұрпаққа банктердің қашан пайда болғаны туралы ғана емес, сондай – ақ олардың қандай операцияларды орындағаны туралы да толық мәліметтер қалдырмаған. кейбір ғалымдардың пікірінше, алғашқы банктер капитализмнің мануфактура тұсында және ең басты Италияның жекелеген қалаларында пайда болған. олардың еңбектерінде банк тауар шаруашылығының ерекше институты ретінде тауар шаруашылығының ерте кезеңінде, яғни тауар – ақша қатынасының дамуына байланыссыз, ақша айналысын реттеу үшін пайда болған делінеді.
11 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Банк жүйесі және даму эволюциясы

Бұл саланың маңыздылығы әлемдік және отандық экономиканың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, нарықтық экономикаға өту жағдайында банк жүйесіне көмек көрсету тұрақтандырылған экономикалық өсуге жетуге елеулі нәтижелер береді. Банк жүйесінің дамуы елдегі қаржы нарығының өркендеуіне және Ұлттық бнактің өз саясатын тұрақты қалыпта жүзеге асыруына мүмкіндік береді. 26 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Банк и банковское обслуживание

Центральный Банк России является одним из важнейших органов в РФ. Его значение сопоставимо со значением Государственной Думы и министерств, так как ЦБ РФ наделён некоторыми законодательными и исполнительными функциями, важнейшей из которых в настоящее время, по мнению автора, является кредитно-денежный контроль.
Банк России выдаёт лицензии на банковскую деятельность, устанавливает обязательные нормативы, систему страхования вкладов, анализ отчётности, ревизию и проверку деятельности кредитных институтов, чем поддерживает стабильность банковской системы, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность кредитных организаций.
03 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Банк Казахстана

Национальный Банк Казахстана является единственным органом, определяющим и осуществляющим государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан. Денежно-кредитная политика осуществляется Национальным Банком Казахстана с целью обеспечения стабильности цен. 10 Мая 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Банк менеджменті

Менеджмент – ұйымдастыру және басқарудың оңтайлы жүйесі туралы ғылым.
Менеджменттің мағынасы әр түрлі. Менеджмент сөзі тар мағынасында белгілі бір адамдар тобын ұйымдастыру мен басқаруға қатысты болса, оны кең мағынасында банктің қызметі мен оның қызметкерлерін ұйымдастыру, басқарумен байланыстырады.
15 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Банк менеджменті

Менеджмент – ұйымдастыру және басқарудың оңтайлы жүйесі туралы ғылым. 15 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Банк менеджменті

Менеджмент – ұйымдастыру және басқарудың оңтайлы жүйесі туралы ғылым.
Менеджменттің мағынасы әр түрлі. Менеджмент сөзі тар мағынасында белгілі бір адамдар тобын ұйымдастыру мен басқаруға қатысты болса, оны кең мағынасында банктің қызметі мен оның қызметкерлерін ұйымдастыру, басқарумен байланыстырады.
20 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Банк ресурстары

Банктің пассивтік операциялары негізінде қалыптасқан және барлық активтік операцмялар бойынша банк өтімділігін қамтамасыз ету және пайда табу мақсатында орналастыруға бағытталатын банктің меншікті және тартылған қаражаттарының жиынтығы банктік ресурстар болып табылады.
Банк ресурстарының құрылымына мыналар жатады:
1. Банктің меншікті капиталы
2. Банктің заемдік және тартылған қаражаттар
13 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать