Главная /

Рефераты по психологии

Адам психогенетикасында қолданылатын негізгі әдістер

1. Генетикалық-популяциондық зерттеулердің эксперименталдық схемасы. Егіздік әдісі. Асырап алынған балалар әдісі.
2. Биометрикалық генетика. Сандық өзгергіштіктің генетикалық негіздері.
3. Популяцияның фенотиптік құрылымы және психогенетикадағы математикалық модельдеу.
4. Психогенетиканың эксперименталдық әдістері. Молекулярлық-генетикалық технологияларда және жануарларды модельдеуде қолданылатын әдістер.
26 Октября 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Адам дамуының аймақтық аспектісі

1987 жылы БҰҰ-ның дамуды жоспарлау жөніндегі комитеті құрылымдық қайта құрудың адам шығынын 1988 жылғы өз баяндамасында қарауға шешім қабылдады. Осы баяндаманы дайындау кезінде М.Уль-Хаканың басшылығымен жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін «Адам әлеуетінің дамуы: даму стратегиясының ұмытылған өлшемі» деген тақырыппен жарияланған баяндаманың жобасы түрінде К. Гриффин дайындаған еді. Кейін К. Гриффин Джон Найтпен (Griffin K. and Knight J.) бірге жұмыстың нәтижелерін 1989 жылы «Дамуды жоспарлау журналының» арнайы нөмерінде басып шығарды және 1990 жылы кітап түрінде қайта басып шығарды. Бұл жұмыстар адамның дамуына тұжырымдамалық тәсілдеменің негізіне жатқызылды. 02 Ноября 2011  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары

Жас ерекшелік физиологиясы адамның жеке басының өмір сүруінің (онтогенезінің) әр түрлі кезеңдерін сипаттайтын, морфологиялық және функционалдық ерекшеліктерін, өсу мен дамудың жалпы заңдылықтарын, қызмет атқаруын реттейтін физиологиялық механихзмдерді, тіршілік ету ортасындағы алуан түрлі өзгерістерге организмнің бейімделуінің қалай іске асатындығын, организмді құрайтын жүйелер (жүйке жүйесі, қан айналу, тыныс алу, ас қорыту, зат алмасу, сыртқа шығару, сенсорлық жүйе) қызметтерінің мәнісін, олардың денсаулыққа қатысты орындары мен маңызын зерттеп, зерделеп түсіндіреді. 16 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Адам түсіктерінің түрлері мен рөлі

Түйсік арқылы заттардың түсін, иісін, дәмін, қатты-жүмсақ-тығын, кедір-бүдырлығын т.б. осы секілді қасиеттері ажыратылады. Сондай-ақ түйсік денеде болып жататын түрлі өзгерістер жөнінде де, яғни дененің қозғалысы мен оның кеңістікке орналасуын, жеке бөліктерінің жүмысы жайлы хабарлайды. Сыртқы дүниені танып-білу түйсіктен басталады. Ол білім атаулының алғашқы көзі. Мәселен, жолдасыңнан көзін жүмуын өтініп, оның алақанына белгісіз бір затгы тигізсең, сосын одан оның не екенін сұрасаң, ол: «қатты, жылтыр, мүздай, жүмсақ, жылы, кедір-бұдыр бір нәрсе» деп жауап береді. Заттардың нақты атауы емес, тек түрлі қасиеттерін білдіретін осы сөз тіркестері түйсік болып табылады. 04 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адам түсіктерінің түрлері мен рөлі

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарыaaның жеке қасиеттерінің, сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелерді туйсік деп атайды.
Түйсік арқылы заттардың түсін, иісін, дәмін, қатты-жүмсақ-тығын, кедір-бүдырлығын т.б. осы секілді қасиеттері ажыратылады.
16 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Адам. Тұлға. Даралық ұғымына түсінік

Тұлға проблемасы бірқатар ғылымдардың-философия, социология, психология, педагогика ғылымдардың зерттеу объектісіне жатады.
Мәселен, философия тұлғаны таным мен творчествоның, іс-әрекеттің субъектісі ретінде қарастырса, психология оны психикалық қасиеттер мен процестердің: мінез-құлық, темперамент, қабілет, т.б. тұрақты жиынтығы ретінде зерттейд
18 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адамның психикалық іс-әрекеті

Осы күнгі физиология ғылымының өзекті мәселелерінің бірі - адамның психикалық (психо—жан) , іс - әрекетінің негіздерін анықтау. Қазіргі кезде үлкен мидың он, және сол жарты шарларының Әрекеттік айырмашылыгы, сезім жүйелерінің, таным, түйсік, тіл, сана процестерінің, ұйқы, сезініс, мотивация іспетті психикалық әсерленістердің физиологиялық механизмдері кеңінен зерттеліп, айтарлықтай нәтиже алынды. Адамның психикалық әсерленісінің физиологиялық негіздері мен заңдылықтары И. M. Сеченов пен И. П., Павловтың ұғыну ілімі арқылы айқындалады. Психикалық әсерленістер физиологиялык құбылыстармен тығыз байланысты дербестігі бар процестер. 08 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адамға қойылатын басты талап

Адамға қойылатын басты талап — асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам — өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттігімен ардақты. Адамгершілік — адамның рухани арқауы.
Жастық тәрбиесі Жастар — таусылмас күш пен сарқылмас қайраттың нышаны. Абылай хан адамзаттың жадында мәңгіге сақталған тарихи миссиясын атқарған түста небәрі 20 жасында еді.
01 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе

Цель работы: Выяснить закономерности развития психологической характеристики адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе и выяснить путь исследования.
Задачи: - обосновать методы анализов;
- раскрыть психологические черты личности бывшего преступника,
- рассмотреть основные факторы, влияющие на успех социальной адаптации бывших преступников и меры, направленные на это.
16 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Адаптация

Целью данной работы состоит в анализе адаптации персонала на рабочем месте. Для достижения данной цели требуется решить ряд задач:
дать определение адаптации;
проанализировать этапы адаптации;
Сравнить зарубежный и российский опыт адаптации и профориентации;
19 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать