Главная /

Рефераты по инвестициям

Інвестиційний проект

Консалтингова компанія SV Development пропонує широкий спектр послуг з проведення та супроводу угод будь-якої складності на ринку землі (великі ділянки під розвиток інвестиційних проектів).

Наші фахівці з продажу проектів допоможуть покупцям зробити правильний вибір ділянки, Проведуть комплексну оцінку та експертизу інвестиційних проектів (Due diligence), Забезпечать грамотний юридичний супровід угоди, Оперативно зберуть і підготують всі необхідні документи, проведуть державну реєстрацію переходу права власності.
07 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційний процес і інвестиційна стратегія

Формування напрямків інвестиційної діяльності з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії.
Інвестиційна стратегія — система довгострокових цілей інвестиційної діяльності і набір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.
Окремі аспекти процесу формування інвестиційного портфеля досліджено в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.
12 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інвестиційний ризик

Сучасне економічне середовище характеризується швидкими темпами зміни, випереджальним розвитком інноваційних технологій та значними коливаннями фінансових процесів. Відповідно нестабільними стають внутрішні економічні процеси підприємства навіть при сталій технології та відносно сталих об’ємах виробництва. Невизначеність позначається на фінансовому стані підприємств, на фінансових результатах підприємств, на динаміці та структурі грошових потоків. 21 Августа 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестування в акції

Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування. 23 Июня 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Індивідуальна робота по інвестиційних проектах

В данной работе изложен тест и задачи, а также перечислены правильные ответы на тест. 13 Мая 2012  Тип работы: аттестационная работа  Скачать

Автономная Республика Крым

Автономная Республика Крым относится к наиболее инвестиционно привлекательным регионам Украины благодаря выгодному экономико-географическому положению полуострова, наличию природных ресурсов, значительного санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала, развитой транспортной инфраструктуры и банковской системе, возможности легкого доступа на рынки Украины, стран СНГ, Европы и Азии.
Сегодня Крым входит в десятку регионов Украины, которые наиболее активно привлекают иностранные инвестиции.
25 Апреля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Акции и вторичные бумаги на ее основе

Целью данной курсовой работы является изучение акций и вторичных бумаг на ее основе.

Поставленная цель конкретизируется рядом задач:
1. рассмотреть понятие и сущность акций;
2. рассмотреть виды акций;
3. рассмотреть виды стоимостей акций;
4. рассмотреть вторичные бумаги на основе акции;
5. решить практическое задание.
10 Сентября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Акционерный капитал и корпоративное управление

Целью данной контрольной работы является раскрытия основных понятий и принципов корпоративного управления.
Объектом исследования являются теоретические аспекты корпоративного управления и акционерного капитала.
21 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Акционирование как метод инвестирования

В данной курсовой работе дается определение понятия «акция», рассматриваются различные виды акций в зависимости от классифицируемых признаков, раскрываются все преимущества и недостатки акционирования, как метода инвестирования, а также рассматриваются виды стоимости акций цели, подходы и методология их оценки. 07 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Амортизационная политика

Целью курсового проекта является оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Цель расчетной части заключается в оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия: в выяснении качественных сдвигов в имущественном положении предприятия, в определении затрат на производство и реализацию продукции, в оценке деловой активности, ликвидности, платежеспособности и рентабельности предприятия.
09 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать