Главная /

Рефераты по инвестициям

Private Banking

Целью данной реферативной работы является выяснение особенностей индивидуального банковского обслуживания. Я попытаюсь ответить на важнейшие вопросы: что такое Private Banking, кому он нужен и какие виды услуг он оказывает, какова расстановка сил на российском рынке Private Banking, чем он отличается от рынка западного и в каком направлении в будущем будет развиваться. 18 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Seed Venture Capital Funds

В данном докладе проводится анализ Seed Venture Capital Funds в России. 05 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Ілюзії спортивного бізнес-планування

Схоже, Євро-2012 так і не став магнітом із залучення в Україну іноземних інвестицій. Подолавши позначку в 500 днів до початку Євро-2012, можна з повною впевненістю говорити, що в реальному грошовому виразі його проведення буде збитковим для України проектом. Залишилося розібратися з тим, наскільки виправдані наші витрати і чи принесуть вони дивіденди хоча б у довгостроковій перспективі. А також - як не пустити "коту під хвіст" всі витрачені гроші, при тому, що такий ризик існує... 14 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Інвестиції в людський капітал

Категорія людського капіталу, хоча і є відносно новою у дослідженнях вітчизняних вчених та вчених країн пострадянського простору, все ж поступово отримує визнання та має всі підстави для розвитку на основі багатьох досліджень вчених, що приходили до висновку щодо ролі людського фактора в ефективному використанні виробничих ресурсів. 31 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиції та їх роль в економіці

Мета роботи полягає у пошуку шляхів прискорення інвестування української економіки та вдосконалення інвестиційної діяльності.
Для досягнення даної мети було поставлено такі завдання:
1) Вивчити проблеми та особливості інвестиційного процесу в Україні;
2) Оцінити інвестиційну діяльність в Україні;
3) Проаналізувати міжнародний досвід залучення іноземних інвестицій;
4) Розробити шляхи підвищення ефективності залучення прямих іноземних інвестицій.
26 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиції та заощадження в Україні

Інвестиціями є вкладення в певну підприємницьку діяльність, результатом якої є прибуток. Але дуже часто самому підприємцю не достатньо коштів для здійснення інвестиційних програм. Особливо це стосується нашої держави, де більшість підприємств є нерентабельними. Тому вони мають залучати ресурси з інших джерел. Такими джерелами є заощадження домогосподарств і держави, які разом складають національні заощадження. 13 Июня 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційні ризики

Метою дослідження є дослідження інвестиційні ризики та можливі шляхи вдосконалення регулювання ризиків на ринках фінансових послуг з метою мінімізації збитків учасників цих ринків.
Для досягнення поставленої мети в роботі були визначені наступні основні завдання: 1) з’ясувати дійсний стан правового регулювання інвестиційних ризиків на ринках фінансових послуг; 2) здійснити всебічний аналіз інституту страхування інвестиційних ризиків на ринках фінансових послуг;
03 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна привабливість підприємства державної форми власності

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти інвестування знайшли відображення в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних економістів: О. Амоша, Г. Г. Бірман, І. Бланк, В. Бочаров, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда, В.Коюда,Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О.Носова, А.Пересада, Н. Трясціна, Л. Чорна, У. Шарп, О. Ястремська та інші. Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління інвестиційною привабливістю суб‘єктів господарювання, є проблеми, які залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів. 22 Февраля 2012  Тип работы: статья  Скачать

Інвестиційний клімат Швеції

Загальні дані про країну
офіційна назва — Королівство Швеція
політична система — конституційна монархія
глава держави — король Карл XVI Густаф (з 1973).
15 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційний менеджмент

Визначення сутності капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Характер руху капіталу підприємства у процесі його кругообігу. Вартісний цикл капіталу підприємства. Мета і принципи формування капіталу підприємства. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. 03 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать