Главная /

Рефераты по туризму

Індустрія туризму в Італії

Мета роботи – дослідити сучасний стан індустрії туризму в Італії.
Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:
• дослідити структуру індустрії туризму Італії;
• проаналізувати туристичні ресурси та їх вплив на індустрію туризму;
• охарактеризувати діяльність закладів харчування, гостинності та транспортної інфраструктури;
• оцінити туристичний продукт;
• проаналізувати динаміку туристичних потоків до Італії;
• з’ясувати італійсько – українські зв’язки в галузі туризму.
20 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інновації на світовому ринку туристичних послуг

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі міжнародних економічних відносин. Це свідчить, з одного боку, про формування економік нового типу, а з іншого – про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства – постіндустріального типу суспільства, що характеризується провідними позиціями послуг та інформаційних технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі окремих країн та відповідно міжнародної торгівлі в цілому. 21 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

інформаційні технології в туризмі

Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш динамічних галузей світової економіки. Успішний розвиток туризму надає вплив на такі ключові сектори економіки, як транспорт та зв’язок,торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та ін. Таким чином, створення розвиненої туристської індустрії має велике значення і як одне з ефективних напрямків структурної перебудови економіки України. За швидкі темпи зростання туризм - визнано економічним феноменом сторіччя минулого і йому пророкують блискуче майбутнє в сторіччі прийдешньому. Згідно з прогнозом Всесвітньої Туристичної Організації (СОТ) в XXI ст. зростання туристичної індустрії буде необоротний, а до 2020 року кількість міжнародних туристичних відвідувань складе 1,6 мільйона одиниць [1]. 15 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформаційні технології в туризмі

Інформаційні технології (ІТ) управління з'явилися у світовій індустрії давно – біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку ІТ управління присутні відносно недавно. Експерименти з впровадження даних систем в Україні стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а якість упровадження найчастіше є предметом суперечок, слухів, домислів і розчарувань по сьогоднішній день. 11 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформаційні технології туристичних підприємств

Об'єктом цієї роботи служить функціонування інформаційних ресурсів в туристичних підприємствах, інформаційних систем управління, що становлять комплекс інформаційних технологій в туризмі.
Метою цієї роботи є:
- визначити поняття інформаційних ресурсів та їх роль індустрії туризму;
- вивчити комунікативні процеси в системі управління туристичними фірмами;
- визначити поняття інформаційних технологій у туристичних підприємствах.
12 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформаційний центр у готелі

На сьогодні, за яскраво вираженої невизначеності, стохас-тичності зовнішнього середовища, необхідною властивістю готелю є його здатність до адаптації. Висока надійність і забезпе-чення стійкості - один з фундаментальних принципів його функціонування. З урахуванням конкретних умов для кожного готелю, необхідно розробляти і впроваджувати комплексні ав-томатизовані системи, що концентрують у собі сукупність організаційних, режимних, технічних та інших можливостей, спрямованих на досягнення достатнього рівня економічної ефективності і безпеки ведення бізнесу. 25 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інформфційне забезпечення туристичної діялбності

Під час виконання цієї практичної роботи я більше дізналася про інформаційне забезпечення туристичної діяльності, про різні системи, засоби, які полегшують роботу у цьому бізнесі. Також, навчилася швидше і ефективніше шукати будь-яку інформацію в мережі Інтернет.
Інформаційні послуги потрібні як власне туристові, так і організаторам туризму.
18 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Історія розвитку екскурсійної діяльності в сучасній Україні.

З моменту проголошення незалежності молода українська держава впевненно встала на шлях розбудови власної туристичної галузі. За час, що минув, завершується процес переорієнтації вітчизняного туризму з частини народногосподарського комплексу колишньго СРСР у високорозвинену галузь, що відповідає сучасному стану ринкового середовища, вимогам ефективного використання наявних туристських ресурсів. 15 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Історія становлення екскурсійної діяльності в Україні

Національно-культурне відродження в Україні, зокрема на західноукраїнських землях, що спостерігалося впродовж XIX ст. і супроводжувалось зростанням інтересу освіченої частини населення до мови свого народу, його історії, культурної спадщини тощо, сприяло появі туризму як форми та способу пізнання свого краю. На той час набули значного поширення мандрівки, подорожі та екскурсії. 28 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

історико-культурні ресурси херсонської області та їх застосування в туристичній діяльності

ерсонська область утворена 30 березня 1944 р. Вона розташована на півдні України. На півночі вона межує з Дніпропетровською областю, на заході — з Миколаївською, на сході — із Запорізькою областями, на півдні — з Автономною Республікою Крим. Херсонщина знаходиться у Причорноморській низовині, в степовій зоні, по обох берегах нижньої течії Дніпра. Омивається водами Чорного й Азовського морів, а також Сивашем (Гнилим морем), її площа 28,56 тис. кв. км (4,7% території України).1

Для правобережжя області характерні балки, для лівобережжя – неглибокі і замкнуті зниження (поди). Сім піщаних арен між Каховкою і Кінбурнською косою займають близько 200 тис. га.
31 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать