Главная /

Рефераты по менеджменту

"Содержательные концепции мотивации, процессный подход"

Как было выяснено, человека вынуждает действовать необходимость удовлетворения потребностей. Следовательно, используя этот рычаг, можно повлиять на деловую активность работников. Ответ на вопрос о том, как это сделать, дают две группы концепций. 18 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

«Kaspi bank» АҚ-ның тарихы, жалпы сипаттамасы

Қазіргі кезде Республикамызда 34 екінші деңгейлі банктер, 14 шетелдік банктер (сонымен қатар 9 еншілес банктер, Қазақстан Республикасының резидент емес банктері) және еікнші деңгейлі банктер қатарына жатпайтын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ.
Қазақстан Республикасының банк секторына активтердің жоғары шоғырлануы, сонымен қатар заңды және жеке тұлғалардың дипозиттері тиесілі. Бұл секторда соңғы жылдары жетекшілік тізгінін «Казкоммерцбанк» АҚ, Банк Туран Алем» АҚ, «Халық Банк» АҚ сияқты ірі банктер ұстап тұр.
04 Апреля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

«Аймақтар экономикасы» пәні

Аймақтар экономикасы экономикалық ғылымның ең маңызды салаларының бiрi болып табылады.Оның таныстыруын басты объекті әлеуметтiк-экономикалық өлкелердiң ұлттық экономиканың қатынастарының бүтiндiк жүйесiнде, және тар түрмен экономиканың өзгертiлуi және оның ары қарай тұрақтануы және бiрқалыпты даму болып табылады не бiр аймақтық факторлар және шарттармен байланған. 14 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

«Новая политика»: Карин, на ваш взгляд, от чего зависит развитие альтерглобалистского движения в России?

Необходимо сначала разобраться с определением альтерглобалистского движения. Это движение международное и интернационалистическое. Оно стремится к социально справедливой глобализации, и сопротивляется могуществу транснационального капитала и правительств богатых держав, чьей диктат и либеральная политика осуществляются через международные структуры типа МВФ или ВТО. Эта капиталистическая глобализация касается, в том числе, и России. 15 Ноября 2011  Тип работы: курс лекций  Скачать

«СТН» ЖШС алдында тұрған аса маңызды міндеттерінің бірі

Кәсіпорындардың экономикалық жағдайына және бүкіл экономиканың жағдайына үш негізгі фактор ықпал етеді: техника мен технологияның деңгейі, жұмыс күшінің сапасы және еңбекке ынталандыру, ұйымдастыру және басқару (менеджмент). Менеджмент жүйе құрушылық сипатқа ие болады да, қалған екі факторға тікелей ықпалын тигізеді. Дәл осы себептен басқару капиталмен, еңбекпен және жермен қоса өндірістің айрықша факторына іріктеледі және сондықтан қоғамда менеджерлерге – басқарумен кәсіптік түрде айналысатын адамдарға қажеттілік пайда болды. 28 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

інвестиції у персонал організації

Інвестиції в персонал відіграють важливу роль у розробленні виробничих та соціальних показників, самої стратегії розвитку організації. Питома вага витрат підприємств на персонал у собівартості продукції та послуг має виражену тенденцію до зростання. 27 Января 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Компанія «БМК Планета-Міст» створена в 2004 році для виконання будівельних, ремонтних, монтажних і обробних робіт, супроводжуючих зведення будівель і спорудження об'єктів промислового, гідротехнічного, транспортного і водогосподарського призначення, а також для проведення гірничопрохідницьких і тунельних робіт, будівництва метрополітенів, мостів та інших складних інженерних проектів. 04 Ноября 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

Інституцціональні фоми інтеграції України у світове господарство

Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної вигоди у співробітництві.
Дипломатичне визнання молодої Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньо­економічних відносин. Однаковою мірою це стосується як молодих незалежних країн, що утворилися на основі колишнього СРСР і переходять до ринкового тину відносин, так і держав розвинутої ринкової економіки та країн, що розвиваються.
13 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційні системи в менеджменті

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації. Доступ до інформаційних продуктів відбувається через комп’ютерну мережу і регламентується правилами та нормативами даної організації. 11 Мая 2012  Тип работы: статья  Скачать

Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства

Інформаційно-аналітична робота - це одна із основних внутрішньовиробничих функціональні складових безпеки підприємства.
Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.
Належні служби підприємства виконують певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової безпеки підприємства.
29 Января 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать