Главная /

Рефераты по информатике

CASE-средства

Все современные CASE-средства могут быть классифицированы в основном по типам и категориям. Анализ возможностей организации и ее готовности к внедрению CASE-средств. Обзор рынка CASE-средств. Определение критериев успешного внедрения. Разработка стратегии внедрения CASE-средств. 20 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

CMS - Системы управления контентом

Аббревиатура CMS расшифровывается как «Content Management Software» («программное обеспечение для управления содержимым»). В нашей стране принято последнюю букву «S» расшифровывать как «System», а по-русски это обычно звучит как «Система управления контентом». 18 Января 2012  Тип работы: лекция  Скачать

CoralDRAW X5 и Adobe Photoshop CS3

Новая версия программы обработки изображений Adobe Photoshop является безусловным лидером среди профессиональных графических редакторов за счет своих широчайших возможностей, высокой эффективности и скорости работы. Программа предоставляет все необходимые средства для коррекции, монтажа, подготовки изображений к печати и высококачественного вывода. 10 Марта 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

CRM-системы в России и тенденции их развития

Цели данной работы: рассмотреть основные понятия, функции и преимущества CRM-систем, а также анализировать российский рынок CRM и подробно рассмотреть систему Oracle Siebel CRM. 06 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

CRM-системы на российском рынке и подходы к оценке их эффективности

Сущность CRM-системы, сферы их использования. Оценка затрат и определение эффектов от внедрения CRM-системы на предприятии. Методика оценки экономической эффективности внедрения CRM-приложений. 20 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Cоздание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги

Цель: изучить процесс регистрации (открытия почтового ящика), подготовки, отправки и приема писем на почтовом сайте. 13 Марта 2012  Тип работы: практическая работа  Скачать

Delphi 7 ортасының программалау негіздері

50-жылдардың басында жарыққа шыға бастаған негізгі өңдеу құралы - бірінші буын ЭЕМ-дерінің ішкі құрылымы элеметтері жеке бөлшектерден дайындалған электрондық-логикалық схемаларға негізделген болатын. Бұл бөлшектің негізгілері вакумдық электрондық шамдар еді. Мұндай компьютерлердің көлемі үлкен, сенімділігі жоғары емес, тездік жылдамдықтары бір секундта 5-6 мың қарапайым операция шамасынан аспайтын (екі санды қосу, көбейту не символдарды салыстыру сияқты бір әрекет қарапайым операция деп аталады. Оның үстіне, мұндай машиналар үшін құрылатын программалар машиналық командалардан тұратын да, прогаммалау жұмысы көп еңбекті қажет еткен. Ал, ЭЕМ-нің өзі тек есептеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланған). 25 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Delphi интерфейсінің элементтері. Негізгі терезелері

Delphi – дербес компьютерлер мен серверлерге қосымша құру және қолдау үшін қолданылатын әзірлеме ортасы. Delphi кез-келген Windows типті 32 разрядты амалдық жүйеде жұмыс жасайды.
Delphi-де визуалды, яғни көзбен көріп отырып бағадарламалау технологиясы қолданылады. Тұтынушы өзінің болашақ бағдарламасын безендіріп, өзінің жұмысының нәтижесін бағдарлама іске қосылғанға дейін көре алады.
06 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Delphi мен Pascal-дің байланысы

Паскаль тiлiн 1968 - 1971 жылдары швейцариялык. ғалым Никлаус Вирт оқып - үйренуге қолайлы программалау тілі ретінде ұсынған болатын. Бұл тілдің стандарты кейiнiрек бекiтiлдi, ол сол кездері кең таралған АЛГОЛ, ФОРТРАН, БЕЙСИК тiлдерiне қарағанда жетiлдiрiлген, жұмыс iстeyгe ыңғайлы тiл болды. Паскаль тiлi өзінің қарапайымдылығының және тиiмдiлiгiнің арқасында дүние жүзіне тез таралды. Қазiргi кезде барлық дербес компьютерлер осы тілде жұмыс iстей алады. Паскаль тiлiнде жазылған программаның дұрыстығын компьютерде тексеру және жiберiлген қатенi тузету оңай. 25 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi программасының әдістері

Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәнін оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, «Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» курсы оқытудың басты мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: білім берудің барлық баспалдақтарында информатиканы оқыту теориясына байланысты жаңа білімді үйрену, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланудың дидактикалық мүмкіндіктерін меңгеру, арнайы әдістермен оқушылардың қабілеттерін толығырақ ашу және дамыту. 09 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать