Главная /

Рефераты по педагогике

Артикуляционная работа в начальной школе

Целью данной работы является анализ артикуляционной работы и раскрытие ее значимости для развития и совершенствования всех видов речевой деятельности.
Задачи:
Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по теме исследования.
Выявить особенности артикуляционной работы на уроках обучения грамоте.
21 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аспекты перевода музыкальных текстов с английского на русский язык

Обширное развитие музыкальной культуры создает ряд серьезных требований перед информационно - справочной литературой. В наше время - время огромного увеличения масштабов художественной деятельности, в условиях интенсивного роста знаний и усложнения терминологии необходимыми спутниками в жизни каждого музыканта становятся словари и справочники разного типа и назначения. 15 Октября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ата-аналарды педагогикалық, психологиялық таным негізінде серіктестікке тарту жолдары

Жас ұрпақты жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты, ой-өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу- қоғамымыздың ең өзекті мәселесі. Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы-жанұясы.Жанұялық тәрбие ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастық жүйені ғыым мен өнер ретінде жан-жақты меңгерту қажет. Сондықтан,мұғалім мен ата-аналардың өзара қатынасы міндеттерінің ең негізгісі-психологиялық-педагогикалық білімдерін көтеру болып табылады. 11 Марта 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Ата-анамен жұмыс

Қай елде, қай кезде болмасын, бала тәрбиесін ерекше дамытушы да, ілгері апарушы да-балалар, яғни бүгінгі ұрпақ-ертеңгі елдің болашағы. Мен баяндамамның алғы сөзін шығыс ғұламасы Әл-Фарабидің сөзінен бастағым келеді: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың хас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» делінген. Осыған байланысты мектебімізде баланы өмірге бейімдеуде мектеп, мұғалім және ата-ананың орны бөлек. Мақсаты: Мектеп, ата-ана, ұстаз болып бірігіп, сапалы білімді, саналы тәрбиелі, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. 1. Сынып жетекшінің атқаратын міндеті 2. Ата-ананың атқаратын міндеті 3. Бірлесіп жасалатын жұмыс, күтілетін нәтиже 17 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аттестаия педагогов

Аттестация педагогических кадров – это аттестация специалистов массовой профессии. Изменения прошедших лет привели к необходимости обновления не только процедуры и методики аттестации, но и сути самой ее концепции.
Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня их квалификации, профессионализма и продуктивности педагогической деятельности. Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий.
12 Сентября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Афферентная моторная афазия

Центральным расстройством является нарушение кинестетической афферентации произвольных оральных движений. Больные теряют способность совершать по заданию те или иные движения языком, губами и другими органами артикуляции. Непроизвольно эти движения могут быть легко выполнены ими, поскольку не имеется парезов, ограничивающих объем оральных движений - оральная апраксия. 19 Октября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ақпараттық технологияларды пайдалану

Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
07 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Білім базасы

Есептеу техникасы дамуының қазіргі кезеңі ЭЕМ бағдарламалық қамтамасына жасанды интеллект элементтерінің кіруімен сипатталады. Білім базалары (ББ) осыған байланысты жасалған. Бағдарламалық қамтаманың объектілерінің тек нақты фактілері кіретін мәліметтер базасынан олардың айырмашылығы - ББ-ға концептуалды, түсініктеме мәліметтері кіреді. Олар табиғи тілде жазылады да, одан басқа объектілер сыныбы туралы мәліметтер де кіреді (олардың байланыстары, қасиеттері). 03 Ноября 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Білім беру жүйесі

Білім беру жүйесі - сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен әр түрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары жүйесінің, оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске асырушы тармақтардың, сонымен бірге білім беруді басқару органдары жүйесінің жиыны. 29 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Білім беру жүйесі

Қазақтың кең-байтақ өлкесінде білім ісінің пайда болып, даму тарихы да өзінің ілкі бастауларын сонау ерте замандардан алады. Қазақстан жерінде, әсіресе, оның отырықшы аудандарында орта ғасырдың ерте дәуірінде - ақ (VII-VIII ғ.ғ) көптеген мектептер (мұсылманша бастауыш оқу орны) мен медреселер, діни білім беретін ортадан жоғары оқу орындары жұмыс істей бастағаны тарихтан белгілі. 28 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать