Главная /

Рефераты по педагогике

«Барьеры» в педагогическом взаимодействии

Цель курсовой работы: изучение затруднений педагогического общения учителя (педагога) с учеником (студентом). Из настоящей цели вытекают следующие задачи:

1). Проанализировать понятие общение.

2). Выявить общие характеристики затруднений в общении.

3). Рассмотреть основные области затруднения в педагогическом взаимодействии.
25 Марта 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

«Игра в секрет»: методика исследования межличностных отношений детей дошкольного возраста.

Многие педагоги и родители знают, что дети дошкольного возраста по-разному относятся к необходимости посещать дошкольное учреждение: одни идут туда с радостью, других же буквально нужно заставлять. Негативное отношение детей к дошкольному учреждению связано не только с необходимостью расставания с близким взрослым, но и с особенностями межличностных отношений в группе детского сада дошкольника. 04 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

«Метод проектов» в образовательном процессе школы

Цель исследования:

Раскрыть роль проектной деятельности как средство формирования способности устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с учащимися в процессе обучения

Задачи исследования:

1.Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.

2.Раскрыть методы проекта как средство формирования способности устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с учащимися в процессе обучения.

3.Провести и проанализировать урок с использованием метода проекта.
04 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Єдність навчання і виховання як важлива умова успішної соціалізації

Мета дослідження: дослідити формування особистості у підлітковому віці.
Завдання:
- вивчити та проаналізувати літературу по даній темі;
- з’ясувати вікові, психологічні та соціальні особливості підлітків;
- виявити умови, які сприяють успішному формуванню особливості підлітка.
25 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ідея вiльного виховання в педагогiчнiй теорii Л.М. Толстого

У наш час, час перетворень у соціальному та духовному житті суспільства, актуальними є педагогічні пошуки Л.М. Толстого щодо проблем навчання та виховання підростаючого покоління, а також щодо демократизації системи народної освіти. У роздумах Л. М. Толстого про нову школу і нову педагогічну науку ми знаходимо ідеї та розробки, які мов відображають проблеми сьогодення та пропонують нам свіжий, оригінальний погляд на питання сучасної педагогіки. 14 Мая 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Інновацiйниi технологii в педагогiцi та психологii: iх сутнiсть та рiзновиди

У статті розглянуті основні різновиди інноваційних технологій, що сприяють вдосконаленню навчально-виховного процесу у вищій школі. Подані авторські визначення понять: «інноваційна педагогічна технологія» та «інноваційна психологічна технологія», здійснений їх порівняльний аналіз. Розглянуто питання класифікації інноваційних педагогічних технологій. 03 Декабря 2011  Тип работы: статья  Скачать

Інноваційні методи викладання украінської мови в загальноосвітніх школах

Мета курсової роботи полягає в визначенні місця інновацій в школах на сучасному етапі навчання.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
1) дати характеристику інноваційним технологіям;
2) визначити шляхи підвищення ефективності сучасного уроку мови.
13 Сентября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інноваційна діяльність у початковій школі

У 2000 році наказом Міністерства освіти і науки № 522 було затверджено Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Це положення розроблено відповідно до законів України, з метою впровадження інноваційної освітньої діяльності в систему освіти 26 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інновація та модернізація в освіт

Сьогодні мисляча людина зобов'язана спостерігати, аналізувати, вносити пропозиції, відповідати за ухвалені рішення й уміти долати конфлікти й суперечності. А для цього вона повинна мати культуру, багатокритерійну установку розв'язання завдань, а також розуміти, що ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції і жодну теорію не можна вважати універсальною і вічною. 28 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інфляція як макроекономічне явище, її сутність і причини

Розуміння змісту економічних явищ потрібне кожній людині не менше, ніж знання з хімії чи фізики, географії чи біології. Людина живе у світі економічних явищ: вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, керує і підпорядковується управлінським рішенням, споживає і заощаджує, наймається на роботу й розпочинає свою справу. Зрозуміло, що ліпше, коли людина чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші ресурси (землю, устаткування, гроші тощо), обирає із багатьох можливих рішень найдоцільніше. Усе це і спонукає до вивчення основ економічної науки. 24 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать